Шкільні події

ДПА

РОЗКЛАД

проведення державної підсумкової атестації

в 4-х класах

спеціалізованої школи № 40 Святошинського району м. Києва

у 2015-2016 навчальному році

з/п

Дата

Предмет

Клас

Час

Кабінет

Голова комісії

Члени комісії

1.

12.05.

 

2016

Українська

 

мова

4-А

 

4-Б

 

4-В

9.30

 

10.30

 

10.30

 

206

 

207

 

219

Бабич-Куриляка С.Г.

 

Гончарук І.О.

 

Бабич-Куриляка С.Г.

 

Каштан О.Л.

 

Трофімова Н.О.

Зарічна Т.П.

2.

17.05.

 

2016

Математика

4-А

 

4-Б

 

4-В

9.30

 

10.30

 

10.30

206

 

207

 

219

Бабич-Куриляка С.Г.

 

Бабич-Куриляка С.Г.

 

Гончарук І.О.

 

Каштан О.Л.

 

Трофімова Н.О.

Зарічна Т.П.

3.

18.05.

 

2016

Читання

4-А

 

4-Б

 

4-В

9.30

 

10.30

 

10.30

206

 

207

 

219

Бабич-Куриляка С.Г.

 

Бабич-Куриляка С.Г.

 

Гончарук І.О.

 

Каштан О.Л.

 

Трофімова Н.О.

Зарічна Т.П.

 

   Державна підсумкова атестація у початковій школі проводитемится з 12 по 21 травня 2016 року з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики.   
Державна підсумкова атестація у початковій школі в 2015/2016 навчальному році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу МОН України «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти y 2015/2016 навчальному році». Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

   Атестація з кожного предмета проводиться письмово y формі підсумкових контрольних робіт.
   Контрольні роботи проводяться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.
   На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. — на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. — на її виконання.
   Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі.
   Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).
   Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4 -х класах не проводять.
   Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
   Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об'єднанням учителів (кафедрою) початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів).
   При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти:

- перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчався учнями впродовж навчання в початковій школі;

- контрольна робота повинна містити завдання різних рівнів складності;

- кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;

- тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;

- завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах (окрім текстів для диктанту).

Докладніше про вимоги до завдань: http://osvita.ua/school/certification/34353/

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube