Шкільні події

Среда, 30 Август 2017 00:00

Засідання Педагогічної ради №1

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)


                  На виконання Плану роботи  школи на 2017-2018 навчальний рік, Плану науково-методичної та інноваційної роботи школи, з метою реалізації проблеми, над якою працює школа в 2017-2018 навчальному році, та в умовах розвантаження та оновлення  навчальних  програм в межах чинного Державного стандарту, 30 серпня 2017 у спеціалізованій школі №40 відбулося засідання Педагогічної ради №1 на тему «Аналіз виконання річного плану школи у 2016-2017 навчальному році.  Визначення завдань на 2017-2018 навчальний рік. Упровадження інноваційних технологій в управління школою, інформаційне забезпечення діяльності школи».

 

Порядок денний включав наступні питання:

1.Аналіз виконання плану роботи школи у 2016-2017 навчальному році

2.Упровадження інноваційних технологій в управління школою, інформаційне забезпечення діяльності  школи шко

3. Результати моніторингових досліджень  якості навчально-виховного процесу учнів початкової школи у 2016-2017 навчальному році

4.Життя спеціалізованої школи №40 в цифрах за підсумками 2016-2017 навчального року.

5.” Успішність учня = якість роботи вчителя ” ( Критичний аналіз науково-методичної роботи за підсумками 2016-2017 навчального року та першочергові завдання на 2017-2018 навчальний рік)

 6.Результати використання інноваційних педагогічних технологій в процесі вивчення німецької мови в рамках ДСД-освіти. 

7.Успішна творча особистість учня – основа виховної системи

8.Затвердження режиму та регламенту роботи школи на 2017-2018 навчальний рік

9.Затвердження річного плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік.

10.Про оцінювання учнів 2-х та 5-х  класів у 2017-2018 навчальному році.

 11.Затвердження варіативної частини робочого навчального плану початкової школи на  2017-2018 навчальному році

12. Про організацію пільгового харчування учнів школи у 2017-2018 навчальному році

13.Про стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму у 2016-2017 навчальному році та основні засади профілактики дорожньо-транспортних пригод і вивчення Правил дорожнього руху у 2017-2018 навчальному році.

14.Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2016-2017 навчальному році та організацію відповідної роботи у 2017-2018 навчальному році.

Директор школи Олександр Полторацький, відкриваючи засідання Педагогічної ради, привітав колег з початком нового навчального року та представив колективу нових колег:

Вчителя фізичної культури Касапова Костянтина Вікторовича,
Скріпку Світлану Золтанівну, вчителя початкової школи.
Ізотову Олену Володимирівну, вчителя математики
Кицюк Олена Василівна, вчителя української мови і літератури, світової літератури
Омельченко Світлана Миколаївна, практичного психолога школи
 
З доповідями перед колегами виступили:
 
 • С. Бабич-Куриляка,  –  заступник директора школи з навчально-виховної робити, докладно розповіла колегам про результати моніторингових досліджень  якості навчально-виховного процесу учнів початкової школи у 2016-2017 навчальному році • Л.Феденко, – заступник директора школи з навчально-виховної робити, представила увазі колег наочний аналіз результативності навчання середньої та старшої школи "Життя спеціалізованої школи №40 в цифрах за підсумками 2016-2017 навчального року".
 •  

 • В. Томчак, - заступник директора школи з науково-методичної та інноваційної роботи, представила увазі колег критичний аналіз науково-методичної роботи за підсумками 2016-2017 навчального року та першочергові завдання на 2017-2018 навчальний рік. Вікторія Василівна наголосила, що "Успішність учня = якість роботи вчителя"

 •  

 • М. Миронченко, – заступник директора зі спеціалізації, ознайомила колег із результатами використання інноваційних педагогічних технологій в процесі вивчення німецької мови в рамках ДСД-освіти


 •  С.Мацієвська, заступник директора школи з виховної роботи, у своєму виступі зробила наголос на тому, що успішна творча особистість учня – основа виховної системи 

 •  

 • О.Полторацький – директор школи, у доповіді «Упровадження інноваційних технологій в управління школою, інформаційне забезпечення діяльності школи» зупинився, зокрема, на аналізі результатів реалізації Програми стратегічного розвитку школи, прийнятої у 2008 році, та запропонував колегам розпочати роботу над розробкою Програми стратегічного розвитку школи на наступні 10 років з урахуванням Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа» . 
           Також Олександр Едуардович ознайомив колег з регламентом та режимом роботи школи у 2016-2017 навчальному році, загальні та організаційні питання порядку денного доповіли присутнім заступник директора школи зі науково-методичної та інноваційної роботи Томчак В.В,. та заступник з навчально-виховної роботи Феденко Л.В., після чого було затверджено План роботи школи на 2016-2017 навчальний рік.
          Про стан охорони праці у школі дуже стисло доповіла заступник директора школи з навчально-виховної роботи Бабич-Куриляка С.Г.
 Також Олександр Едуардович ознайомив колег з регламентом та режимом роботи школи у 2016-2017 навчальному році
 
Завершилося засідання Педагогічної ради №1 на піднесений нотці, побажаннями плідної роботи та натхнення.
 
За підсумками плідної роботи педагогічного колективу було прийнято наступне

РІШЕННЯ (ПРОЕКТ)

ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №1 ВІД 30 СЕРПНЯ 2017 РОКУ

 

 1.   Вважати План роботи школи за 2016-2017 навчальний рік виконаним в повному обсязі.
 2.   З метою впровадження Державної програми «Нова українська школа»:

2.1 Пріоритетними напрямками роботи школи у 2017-2018 навчальному році вважати:

 • Реалізацію особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів школи через впровадження програми «Нова українська школа» та інноваційних технологій на всіх ступенях навчання.
 • Виховання національно-свідомого громадянина України.
 • Формування в учнів життєвої компетентності.
 • Продовження впровадження перспективних освітніх технологій у навчально-виховний процес.
 • Удосконалення контрольно-аналітичної діяльності.
 • Впровадження в навчально-виховний процес прогнозування навчальних досягнень учнів.
 • Створення системи управління школою на основі моніторингу.
2.2 Основними завданнями роботи школи у 2017-2018 навчальному році визначити:
 • урізноманітнення форм і методів навчання на основі евристичного навчання, пошук нових технологій з метою підвищення мотивації до навчання у учнів та їх батьків;
 • зсування акцентів від гасел, які мають політичне забарвлення, до формування системи моральних цінностей, заходів щодо зміцнення здоров’я та соціального захисту учнів школи;
 • продовження роботи з удосконалення навчально-виховного процесу через реалізацію шкільних проектів:
  • Ø «Оновлення змісту управління»;
  • Ø «Шкільний моніторинг»;
  • Ø «Професійний успіх»;
  • Ø «Сучасний урок»;
  • Ø «Абетка вчителя».
  • продовження модернізації матеріальної бази школи в рамках реалізації проекту «Сучасна школа»;
  • пошук нових партнерів для залучення до навчально-виховного процесу;
  • активізація роботи з батьками; позбавлення формальних форм роботи, їх повноцінна просвіта через залучення батьків до обговорення актуальних проблем реформування шкільної освіти, надання колективних та індивідуальних рекомендацій тощо.
  • Протягом навчального року,
   педагогічний колектив.
3.Провести семінар з використання оптимальних форм і методів роботи з учнями початкової школи на уроці                                                               

 Протягом І семестру
                                                                   Бабич-Куриляка С.Г.,         

                                                           вчителі  початкової школи,

4,Провести моніторинг об’єктивності виставлення оцінок вчителями-предметниками за І семестр.

Лютий 2018 року,
Феденко Л.В.

5.Спрямувати науково-методичний та інноваційний потенціал педагогів на підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження у роботу новітніх технологій навчання, підвищення професійної компетентності педагогів в умовах інноваційної діяльності.

                                                     Протягом навчального року,
                                              Томчак В.В., педагогічні працівники

6.Продовжити роботу щодо розвитку мовленнєвої компетенції учнів , акцент робити на використанні вправ, проблем та завдань,  спрямованих на розвиток нелінейності мислення , його інваріантності та критичності, приділяти увагу проектній та науково-дослідній роботі. 

 Протягом навчального року,
                                               Миронченко М.М., вчителі іноземних мов

7.Розробити модель випускника школи успіху

                                          до січня 2018 р.,
                                    С. Мацієвська.

8.Затвердити План роботи школи 2017-2018  навчальний рік.
9.Затвердити режим роботи школи та регламент роботи шкли на 2017-2018 навчальний рік.
10.Оцінювання учнів 2-х та 5-х класів здійснювати із жовтня 2017 року.
11.Затвердити розподіл варіативної частини робочого навчального плану початкової школи на 2017-2018 навчальний рік для вивчення предметів: «Українська мова» у 1-4 класах та «Образотворче мистецтво» та « Музичне мистецтво »  у 2-3 класах.
12.Надати пільгове харчування учням школи, що належать до пільгових категорій, відповідно до поданих документів.

                                                      Протягом навчального року,
                           Бабич- Куриляка С.Г.,

13.Вважати стан профілактики дорожньо-транспортних пригод в школі у 2016-2017 навчальному році задовільним.
14.Вважати стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі у 2016-2017 навчальному році задовільним.
 
Прочитано 637 раз Последнее изменение Среда, 30 Август 2017 14:52
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube