Друк

18 квітня 2019 року, на виконання річного Плану роботи школи у 2018-2019 навчальному році та відповідно до тематики засідань педагогічної ради на 2018-2019 н.р., у школі відбулось засідання Педагогічної ради №3 на тему "Оцінка: скальпель у раках хірурга. Уміння ним оперувати залежить від рівня кваліфікації лікаря"

Педагоги розглядали питання оцінювання вчителєм учня, як засіб формування самооцінки школяра.

Педагогічна оцінка – це визначення і вираження в умовних знаках – балах, а також в оціночних судженнях ступеня засвоєння учнями знань, умінь і навичок, рівня старанності і стану дисципліни. Оцінювання здійснюється в процесі повсякденного вивчення вчителем результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами спеціальної перевірки знань, умінь і навичок: усній, письмовій, графічній та практичній. Оцінка успішності школярів виражається в балах, а також у формі оціночних суджень вчителя.
Оцінювання – це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні ними змістом навчального предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальної програми.
Педагогічна оцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Вона – важливий регулятор поведінки. Від неї залежать взаємовідносини людини з оточуючими, його критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Тим самим вона впливає на ефективність діяльності та подальший розвиток особистості.

 

 

Перегляди: 321