Структура виховної системи спеціалізованої школи № 40

Важливе значення в організації виховної роботи спеціалізованої школи має процес побудови структури виховної системи. 

          Виховна робота спеціалізованої школи № 40 з поглибленим вивченням німецької мови – це складна система взаємопов’язаних виховних заходів, які відповідають поставленій меті – соціалізації і гуманізації особистості учня школи; складна психолого-соціопедагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, поурочне життя дітей (не тільки дозвілля), різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища.

Основні компоненти структури:

 • Мета – сукупність ідей, для реалізації якої вона створюється;
 • Суб’єкт діяльності, який організує й бере участь;
 • Взаємини, які народжуються в діяльності та спілкуванні й інтегрують об’єкт і суб’єктів в якусь діяльність;
 • Управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну систему і розвиток цієї системи;
 • Нормативно-правове забезпечення – ті нормативні документи, що регламентуються організацією виховної роботи (див. схему № 5)


Структура виховної системи спеціалізованої школи № 40

У виховній роботі педагогічний колектив школи орієнтується на модель компетентності учня за методикою Є.М. Павлютенкова:

 • Людина Всесвіту (планетарне мислення, цілісне сприйняття світу, екологічна культура);
 • Громадянин України (громадська культура, розвинена національна свідомість, орієнтація в економіці та політиці України, шановане поважне ставлення до інших народів та національностей);
 • Справжній киянин (знання потенціалу столиці, здатність до соціальної адаптації в межах мегаполісу);
 • Член шкільної родини (культура міжособистісних стосунків, досвід самоврядування через ШАНС, потреба в апробації власного, різних соціальних ролей і позицій, досвід прийняття рішень);
 • Охоронець свого здоров’я (дотримання правил особистої гігієни, попередження захворювань, здоровий спосіб життя, попередження травматизму, внутрішня екологічна культура, заняття спортом);
 • Творча людина (розвиток креативності, самовдосконалення, опанування нових ролей, створення власного стилю поведінки; реалізація власних обдарувань через щорічний фестиваль-конкурс «Зірки твої, сорокова!»).

Тому, одним із основних завдань адміністрації школи є побудова функціонально-організаційної структури виховної системи школи.

     Особлива увага звертається на зв’язок між різними елементами структури (дивись схему № 5). Взаємини між елементами структури будуються на основі співробітництва, підпорядкованості, паралельної діяльності тощо.

     Обов’язковими елементами структури є  функціональні (посадові) обов’язки окремих осіб щодо реалізації виховних функцій та положення про органи і організації, які увійшли в структуру.

     Таким чином, основним завданням заступника директора з виховної роботи є побудова системи виховної роботи в школі, яка відповідає нормативним документам (законам України, концепціям, положенням, національним, міським та районним програмам), стратегії розвитку школи, традиціям і особливостям функціонування сорокової, можливостям педагогічного колективу, потребами замовників освіти (батьків, дітей), особливостям політики Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) та Управління освіти Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації.

 Далі буде


Друк   E-mail