Мовний табір/Sprachcamp - 2019

На иконання наказу Міністерства освіти і науки України, відповідно до плану роботи управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, плану роботи школи зі спеціалізації та міжнародних зв’язків з 03.06 по 14.06.2019 року в спеціалізованій школі № 40 працює літній мовний табір, який відвідують 123 учня 3-8-х та 10-х класів.

 Діти працюють з 10 до 12 години. До роботи в літньому мовному таборі залучено 10 вчителів німецької мови та 3 вчителя англійської мови

 

         Шкільним методичним об’єднанням вчителів іноземних мов була поставлена мета: розвиток та самореалізація кожної особистості, підтримка та стимулювання інтелектуально та творчо обдарованих учнів, поліпшення їх мовної підготовки. А також заохочувати учнів до вивчення мови понад вимог шкільної програми. У межах роботи мовного табору проводились проектні заняття, лексичні та рухливі ігри, вікторини та квести, нестандартні заняття.

 

     Вчителі  намагались показати дітям іншій, що відрізняється від шкільного, стиль викладання, де зосереджується увага на практичній частині і знаннях, які можна застосувати в реальних життєвих ситуаціях.

 

В 3-х класах працювали вчителі німецької мови Шевченко Л.О. та  Ященко А.А. На заняттях перевага надавалась інтерактивним методам, розвивалась мовна компетенція дітей завдяки творчим завданням: малюнки, аплікації, квести, співи, танці, казки. Розвиток усного мовлення здійснювався через діалоги, індивідуальні, парні, групові форми роботи. Доброзичлива та невимушена атмосфера – це можливість для дітей розкрити свої здібності, цікаво та з користю провести заняття, зробити вивчення іноземної мови нетрадиційним та пізнавальним.

 

Для дітей 4-х класів вчитель Козацька Т.Л. обрала тему «Німеччина»,  вивчаючи яку учні дізнались багато цікавого про столицю країни та з якими державами ФРН межує, про природу та традиції. При цьому четверокласники інсценізували казку «Білосніжка та сім гномів», вони багато співали та  танцювали.

 

З учнями 5-х класів проводила заняття вчитель Миронченко М.М. Характерна риса занять Миронченко М.М. – спілкування дітей на різноманітні теми, діалогічне мовлення, вивчення пісень та виготовлення постерів.

 

Вчитель Прокоф’єва І.І. використала для роботи зі своїми вихованцями, учнями 6-А класу,  нові  додаткові підручники «Fit in Deutsch». Діти обговорювали різноманітні теми та вдосконалювали навички аудіювання та читання.  

 

З учнями 6-Б та 6-В класів працювала вчитель Ткаченко С.М.  Учні переглядали фільми, розгадували загадки, кросворди, вікторини. На заняттях діти багато рухались, виконували вправи на аудіювання та малювали.

 

Основний натиск в роботі з учнями 7-А, 7-Б та 7-В класів вчителі Труш М.М. та Шмирко Г.Ю. зробили на повторенні граматичного матеріалу в ігровій формі. Діти переглядали фільми німецькою мовою, обговорювали фільми в діалогах, під час будови яких вчителі звертали увагу на граматичні явища. Діти читали також  цікаві автентичні тексти, сприймали тексти на слух та виконували текстові завдання.

 

Вчителі Чорна В.В. та Дідус Т.І. використали можливості мовного табору для підготовки восьмикласників до складання мовного іспиту DSD-І. Учні ознайомились зі структурою іспиту на Німецькій мовний диплом рівня А2/В1, вимогами до усної частини екзамену. Велику увагу вчителі приділили створенню презентацій. Кожне заняття було дуже змістовним, учні працювали з цікавими текстами, різноманітними завданнями, дізнались, де можна в Інтернеті знайти додаткову інформацію.

 

     Слід зазначити, що вчитель Чорна В.В. проводила  також заняття з учнями 10‑А та 10‑Б класів. Під час занять в мовному таборі учні займались підготовкою до DSD-іспиту рівня В2/С1 та практикували мовленнєві компетенції з читання, аудіювання, усного мовлення. На заняттях використовувались матеріали для усного мовлення на задану актуальну тему та вивчалась структура твору.

 

     До роботи в мовному таборі були залучені також вчителі англійської мови Карімова Н.В., Кулик Г.В. та Милая В.О. Всі вчителі дуже відповідально поставились до занять. Вчитель Кулик Г.В. використовувала в роботі з учнями 5-х класів методи та прийоми, які підтримували пізнавальний інтерес та вчили дітей співпраці, комунікативні ігри, мовний практикум, рухливі ігри, лексично-граматичні ігри, групові та парні ігри. Цікавими стали для учнів лексико-граматична гра «Друзі» та поетичний конкурс «Римована пара». В ході роботи діти вчились брати на себе відповідальність за результат спільної роботи, працювати в парах. Вчитель провела з учнями конкурс скоромовок, ігри-пантоміми. Можна відмітити також мовний практикум на тему «Моя улюблена їжа», лексико-граматичну гру «Дивовижна тварина», гру «Бінго».

 

Вчитель Милая В.О. провела інтелектуально-пошукову гру «Мемо, або якого слова бракує?!» для учнів 6-А класу. Учні були поділені на команди. Завдання охоплювали увесь вивчений матеріал і діти з цікавістю їх виконували, розучували англійські пісні, читали цікаві казки англійською мовою. Метою цього заходу було формування в учнів позитивного ставлення до англійської. З учнями 6-Б, 6-В класів проведена гра «Quiz, або хто знає більше?!», мета якої – розширення словникового запасу і засвоєння набутих знань, та гра «Усі слова в одній історії» для засвоєння правильноії побудови речень і текстів.

 

Вчитель Карімова Н.В. дуже плідно працювала з учнями 7-х класів. Використовувались різноманітні методи навчання: інтерактивні, наочні, інформаційні. Була організована парна, групова та індивідуальна робота. Проведені рольові ігри, робота з картками та інші творчі форми роботи. Вчитель працювала з дітьми дуже доброзичливо та спокійно, учні залишились задоволеними.

         Отже, можна зробити висновок, що вихованці отримали в мовному таборі практичні навички в застосуванні німецької та англійської мов, навички роботи в команді та групі. А також значно підвищили рівень знань, тобто мета, яка була поставлена шкільним методичним об’єднанням вчителів іноземних мов, була досягнута.  

 

 

 


Друк   E-mail